‘Ik ben van nature nieuwsgierig. Door te observeren begrijp ik de menselijke essentie, zonder te oordelen. Ik doorgrond de schijnbare paradox en kom met verrassende inzichten.’

Ellen Tuenter,  Human Explorer


Wie is Ellen Tuenter?

Ik kies bewust om mij te richten op een grote diversiteit aan studies, leringen en scholing. Niet alleen vanuit de psychologie, ook vanuit oosterse en westerse filosofie, economie, exacte en natuurwetenschappen.

Juist dit brede spectrum geeft mij een totaalbeeld van waaruit de mens waarneemt en functioneert.

Het is mijn diepe passie om het menselijk functioneren te begrijpen en anderen helpen zichzelf te doorgronden en tot optimale prestatie te komen.

Sinds 2017 is mijn business mijn ‘way of living’, met als rode draad de mens in relatie tot zinvol werk. 

Persoonlijke ontwikkeling is hierbij de basis om professionele ambitie vorm te geven. 

Mijn verhaal


‘Elke menselijke ervaring heeft de uitnodiging in zich tot persoonlijke ontwikkeling.’

Ellen Tuenter, Pad VinderMijn verhaal

Het leven zelf is mijn ontwikkelingspad, het heeft de uitnodiging in zich om steeds tot nieuwe inzichten te komen. Door niet bang te zijn om die menselijk ervaring volledig aan te gaan, heeft het mij bewogen en gevormd. Het heeft mij het inzicht gegeven dat we als mens al heel zijn, ontworpen om te excelleren en te creëren. Vanuit dit innerlijk weten leid ik mijn leven en begeleid ik ander op hun levenspad.

Mijn cliënten weten wat het betekent om in de schijnwerpers te leven en soms ongenuanceerde meningen te moeten incasseren. Ik wil je graag de veiligheid bieden om naast je publieke functie (om) je persoonlijke ontwikkeling voor jezelf te houden. Daarom vind je op mijn website geen testimonials die te herleiden zijn naar personen en geen verwijzingen naar organisaties waar ik mee samenwerk.

Dat is wat integer samenwerken vraagt, van jou en van mij.

Mijn internationale netwerk is warm en waardevol. Daarvan maak ik je indien gepast deelgenoot.


Ik als coach

  • adviseer je in je loopbaanontwikkeling door opties te verkennen, keuzes te maken en je concreet te begeleiden naar een passende rol;
  • coach je als de nieuwe leider van deze tijd, één die kiest voor verbinding, vertrouwen, mensgerichtheid, waarderen, faciliteren en bijdragen;
  • begeleid je als authentiek leider bij het ontdekken van je kwaliteiten en talenten, zodat je werkt met impact en plezier;

  • ondersteun je als leider om tot een strategisch visie te komen;

  • leer je als nieuwe leider je medewerkers te coachen in deze tijd van transitie.

Ook ondersteun ik organisaties bij het verkennen en verder ontwikkelen van leiderschapstalent aan de top.


Werk met mij

‘Niets menselijks is mij vreemd. Juist dat maakt dat ik kan luisteren naar jouw verhaal. Je kan bijstaan om het essentiële te zien en er opnieuw naar te kijken.
Want samenwerken met mij gaat uiteindelijk alleen over jou!’