‘Ik ben van nature nieuwsgierig. Door te observeren begrijp ik de essentie, zonder te oordelen. Ik doorgrond de schijnbare paradox en kom met verrassende inzichten.’

Ellen Tuenter,  Human Explorer

Wie is Ellen Tuenter?

Ik kies bewust om mij te richten op een grote diversiteit aan studies, leringen en scholing. Niet alleen vanuit de psychologie, ook vanuit oosterse en westerse filosofie, economie, exacte en natuurwetenschappen.

Juist dit brede spectrum geeft mij een totaalbeeld van waaruit de mens in zijn omgeving functioneert.

Sinds 2017 is mijn business mijn ‘way of living’ geworden, met als rode draad de mens in relatie tot zinvol werk.

Persoonlijke ontwikkeling is hierbij de basis om professionele ambitie vorm te geven.  

Mijn verhaal

‘Elke menselijke ervaring heeft de uitnodiging in zich tot persoonlijke ontwikkeling.’

Ellen Tuenter, Wijsneus

Mijn verhaal

Mijn leven heeft me gevormd en gemaakt tot de prachtige mens die ik nu ben. Het leven heeft me bewogen en soms diep geraakt. Nog steeds leef ik zeer intensief zowel in mijn business, mijn diverse internationale studies als in de rust van mijn privéleven. Het leven zelf is mijn persoonlijk ontwikkelingspad en juist daarom is het niet gepast om daar lichtzinnig over te schrijven en te spreken.

Mijn cliënten weten wat het betekent om in de schijnwerpers te leven en soms ongenuanceerde meningen te moeten incasseren. Ik wil je graag de veiligheid bieden om naast je publieke functie ook je persoonlijke ontwikkeling voor jezelf te houden. Daarom vind je op mijn website geen testimonials die te herleiden zijn naar personen en geen verwijzingen naar organisaties waar ik mee samenwerk.

Dat is wat integer samenwerken vraagt, van jou en van mij.

Mijn internationale netwerk is warm en waardevol. Daarvan maak ik je indien gepast deelgenoot.

Ik als coach

  • ondersteun je bij het verkennen en verder ontwikkelen van je leiderschapskwaliteiten;
  • coach je als de nieuwe leider van deze tijd, één die kiest voor verbinding, vertrouwen, mensgerichtheid, waarderen, faciliteren en bijdragen;


  • begeleid je als authentiek leider bij het ontdekken van je kwaliteiten en talenten;
  • leer je als nieuwe leider je medewerkers te coachen in deze tijd van transitie.
Werk met mij

‘Niets menselijks is mij vreemd. Juist dat maakt dat ik kan luisteren naar jouw verhaal. Je kan bijstaan om het essentiële te zien en er opnieuw naar te kijken.
Want samenwerken met mij gaat uiteindelijk alleen over jou!’